Lid worden 2018-10-08T13:15:29+00:00

Dit zijn je voordelen als lid

  • Door lid te worden krijgen je zeggenschap in het beleid van de coöperatie en in de bestemming van eventuele winsten. Leden kunnen als vrijwilliger meebouwen  aan het succes van Boeskoolstroom. Particuliere leden kunnen ook gekozen worden als bestuurslid.
  • Leden krijgen voorrang bij inschrijving op duurzame energieprojecten: mocht het voorkomen dat een duurzaam opwekkingsproject wordt overtekend, dan krijgen leden voorrang boven niet-leden en klanten voorrang boven niet-klanten.
  • Een lidmaatschap draagt bij aan een maatschappelijk verantwoord ondernemen imago. Bedrijfsleden kunnen hun logo vermelden op de Boeskoolstroom website en mogen het Boeskoolstroom-logo voeren op hun eigen website en bij reclameuitingen.
  • Het lidmaatschap kost minimaal 20 euro per jaar.
  • Voor bedrijven vermelden we vanaf 500 euro desgewenst hun logo op onze website.

Aanvraagformulier lidmaatschap

Met dit formulier vraag je een lidmaatschap van de Energiecoöperatie Boeskoolstroom U.A. aan. Nadat je aanvraag is behandeld, ontvang je per e-mail een bevestiging en ontvang je instructies voor de betaling van je contributie.


ParticulierBedrijf

Ik heb de kleine lettertjes (zie hieronder) gelezen en begrepen.
Ik ben ouder dan 18 jaar.
Ik ontvang graag alle correspondentie van Boeskoolstroom, waaronder uitnodigingen van algemene vergaderingen en nieuwsbrieven op bovenstaande e-mail adres.

De kleine lettertjes

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?
Als eerste steun je ons initiatief, zowel financieel als moreel, en daar help je ons en Oldenzaal al geweldig mee!
Daarnaast heb je een stem in de algemene ledenvergadering, waarbij je meebeslist over de koers van de coöperatie en
over de besteding van geld aan goede maatschappelijke doelen.
Je kunt je actief inzetten als vrijwilliger en eventueel bestuurslid worden.
Tevens krijg je als lid voorrang bij het inschrijven op een zonnepanelen-project.

Heb ik ook plichten als lid van Boeskoolstroom?
De plichten van een lid zijn om zich te houden aan de huishoudelijke regels die zijn vastgelegd in de statuten en reglementen, en om de belangen van de coöperatie zo goed mogelijk te dienen (en op zijn minst niet te schaden). De statuten en reglementen vind je hier.

Zijn er voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap?
Je kunt lid worden van Boeskoolstroom als je ouder bent dan 18 jaar, en woonachtig bent, of als bedrijf gevestigd bent, in de postcodegebieden 7562 of 7571 t/m 7577.

Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor verliezen van Boeskoolstroom?
Nee, je wordt lid van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.), wat betekent dat leden en bestuursleden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verliezen van de coöperatie.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Je kunt maandelijks opzeggen tegen het einde van de maand, met een maand opzegtermijn. Dus als je bijvoorbeeld op 15 maart besluit om op te zeggen, dan kan gaat de opzegtermijn van 1 maand in op 31 maart, en is het lidmaatschap beëindigd op 30 april. De contributie die je voor dat jaar al hebt betaald ontvang je niet meer terug.

Opzeggen doe je schriftelijk, en dat kan ook per e-mail.

Wanneer betaal ik mijn lidmaatschapsgeld?
Bij het aangaan van het lidmaatschap betaal je direct het resterende bedrag voor dat jaar. Stel dat je per 1 maart lid wordt, dan betaal je 9/12 deel van het lidmaatschapsgeld. Wordt je in november lid, dan betaal je 2/12e deel van het lidmaatschapsgeld. Als je eenmaal lid bent, betaal je de contributie voor het nieuwe jaar in de maand december, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Heeft een bedrijfslid meer rechten dan een particulier lid?
Nee, in de algemene vergadering van de coöperatie heeft ieder lid, dus zowel een particulier als een bedrijfslid, één stem.

Wanneer moet ik wijzigingen schriftelijk doorgeven?
Je moet wijzigingen doorgeven in de volgende gevallen: als je verhuist, als je bankrekeningnummer verandert, als je een bedrijf begint, als je bedrijfsgegevens veranderen, als je onder curatele wordt gesteld, als je in surseance van betaling verkeert, of als je failliet wordt verklaard.

Kan ik het lidmaatschap overdragen aan iemand anders?
Nee, dat kan niet. Lidmaatschap is gekoppeld aan een natuurlijk persoon of bedrijf (rechtspersoon).
Het lidmaatschap is geen aandeel dat kan worden verhandeld.

Ik wil Boeskoolstoom wel steunen, maar geen lid worden. Kan dat?
Natuurlijk kan dat! Graag verwelkomen we je als sponsor van Boeskoolstroom, al vanaf 1 euro! Neem contact op met info@boeskoolstroom.nl of bel 06 – 34 02 12 09 om de mogelijkheden te bespreken.