Over ons 2019-02-24T14:10:53+00:00

Onze visie

Boeskoolstroom is de lokale energie-coöperatie van Oldenzaal zonder winstoogmerk. We bestaan sinds maart 2017 en we willen graag een actieve coöperatie zijn, waarbij we onze leden zoveel mogelijk betrekken bij duurzame energie-initiatieven.

Ons doel is om duurzame energie bereikbaar te maken voor iedereen in Oldenzaal en omstreken. Dat doen we door duurzame energie lokaal op te wekken en te leveren. Onze visie bestaat uit vier pijlers: Duurzaam, Lokaal, Samen en Rendement.

We willen 100% duurzame energie opwekken op daken van Oldenzaalse bedrijven en instellingen. Maar ook deelname in toekomstige windenergie of biogasinstallatie behoren tot de mogelijkheden.

We willen graag dat lokaal opgewekte stroom ook lokaal wordt gebruikt, en dat de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. We zijn voor en door Oldenzalers.

Ons logo lijkt een ‘S’ maar is eigenlijk de eenvoudige weergave van twee handen die in elkaar grijpen: het symbool van ‘samen’. We zijn een coöperatie en samen met onze leden en inwoners willen we Oldenzaal duurzamer maken.

Duurzaamheid moet lonen, dat is onze vaste overtuiging. Niet alleen moet duurzaamheid meer geld in  de eigen portemonnee opleveren, het moet ook maatschappelijk en sociale voordelen opleveren.

Ons team

Voorzitter: Johan van Heerde.

Ik had geen maanden nodig om de vraag of ik voorzitter wilde worden van de Oldenzaalse energie coöperatie Boeskoolstroom met ja te beantwoorden. Dat de huidige energieopwekking met fossiele brandstoffen niet zo door kan gaan was mij duidelijk. Dat je niet zo maar de gaskraan kunt dichtdraaien ook. Maar dat je met het collectief opwekken van zonne-energie vanuit een burgerinitiatief in Oldenzaal een concrete bijdrage kunt leveren om hier iets aan te doen sprak mij erg aan. Daar wil ik graag mijn schouders onder zetten.

Penningmeester: Jaap Noordman

Ik geloof in nieuwe bewonersinitiatieven! Realiseren van klimaatdoelen moet juist in steden en dorpen door bewoners zelf in gang worden
gezet. Ik heb in de afgelopen 35 jaar als opbouwwerker in Oldenzaal gezien waartoe bewoners in wijken en buurten in staat zijn bij uiteenlopende acties, groene samenwerking en milieubesparing.

Secretaris: Harry Vermij

De discussie over CO2 en vooral de werkzaamheden voor Boeskoolstroom hebben de problematiek voor mij heel tastbaar gemaakt. Het is ook duidelijk geworden dat zonne-energie opwekken van belang is, maar dat energiebesparing voorop staat. Er is een lange weg te gaan, maar van groot belang om te komen tot een schone planeet.

Projectleider: George Vermaes

George is de opvolger van Sandor wat betreft het project Shelter Storage.

Mede initiatiefnemer: Harry Snijders

Tijdens mijn studie filosofie ben ik me het belang van duurzaamheid gaan realiseren. Ik geloof sterk ik  de kracht van onderop, in decentralisatie en samenwerken in plaats van integratie en centralisatie. Vrijheid, creativiteit en humor vind ik enorm belangrijk in wat ik doe en dat is goed met kleinschalige initiatieven, zoals Boeskoolstroom, te realiseren.

Erelid, Initiatiefnemer en projectleider: Sandor Löwik

Sandor is in februari naar Eindhoven verhuist en zit niet meer in het bestuur. Hij staat hier nog even om hem als initiatiefnemer te eren. Sandor heeft zijn werkzaamheden aan George overgedragen.

Na de zomervakantie van 2016 heb ik het initiatief genomen om een lokale energiecoöperatie voor Oldenzaal op te richten. Ik vind een lokale energiecoöperatie belangrijk omdat de verandering naar een groene en duurzame wereld alleen kan plaatsvinden als er ruime maatschappelijke steun voor is. De opbrengsten blijven ook lokaal en gaan niet naar grote buitenlandse multinationals en hun anonieme aandeelhouders.

Wil je ons team komen versterken? Meld je dan aan als lid of als
vrijwilliger. Bekijk ook onze vacatures.