Postcoderoos 2018-07-10T20:25:10+00:00

«Terug

De ‘postcoderoosregeling’ voor ons collectieve zonnestroomproject

De postcoderoosregeling heet officieel “Regeling verlaagd tarief”. In het kort is het een fiscale regeling waarbij je 15 jaar lang geen energiebelasting betaalt over het aandeel zonne-energie waarin je participeert via een lokale energie-coöperatie. Boeskoolstroom is de lokale energie-coöperatie voor Oldenzaal.

De postcoderoos dankt haar naam aan de voorwaarde dat de particulieren en bedrijven in de buurt wonen van de energie-opwekkingsinstallatie. Daarvoor is de postcoderoos bedoeld. Men neemt het postcodegebied waarin de opwekkingsinstallatie staat, bijvoorbeeld een zonnedak. Vervolgens bepaalt men de aangrenzende postcodegebieden. Alleen particulieren en bedrijven die gevestigd zijn in deze postcodegebieden (van het zonnedak en de aangrenzende gebieden) mogen deelnemen aan de regeling verlaagd tarief.

Zo werkt het

De lokale energie-coöperatie realiseert een zonnestroominstallatie, door bijvoorbeeld 1.800 zonnepanelen te plaatsen op het dak van een bedrijf. Deze installatie is en blijft eigendom van de coöperatie. Particulieren en bedrijven kunnen een participatiedeel nemen in deze installatie.

Stel je voor dat je zelf voor 10 zonnepanelen wilt participeren, dan betaal je daarvoor een bedrag aan de coöperatie. Boeskoolstroom gebruikt dat geld om de installatie te realiseren. Nadat de installatie in werking treedt gaat deze energie opwekken. Voor 10 panelen is dat ongeveer 2500 kWh per jaar. Als je eigen jaarlijkse verbruik niet meer is dan 2500 kWh, krijg je jaarlijks van de belastingdienst de energiebelasting terug. In 2018 is dat 0,126 euro/kWh. In dit voorbeeld krijg je dus 2500 x 0,126 = 315 euro terug. Let op, deze teruggave komt via de belastingdienst en wordt verrekend door je energieleverancier.

Daarnaast produceert de zonnestroominstallatie duurzame energie die door Boeskoolstroom wordt verkocht aan onze energieleverancier om|nieuwe energie. De inkomsten worden in eerste instantie gebruikt om de exploitatiekosten van de installatie te betalen (verzekering, onderhoud, meetkosten, e.d.). Als deelnemer in het zonnestroomproject heb je ook zeggenschap over de besteding van eventuele baten na aftrek van de exploitatiekosten.

Voorwaarden om deel te nemen

Aan deelname in een postcoderoosproject zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • particulieren en bedrijven moeten gevestigd zijn in het postcoderoosgebied
  • het participatie-aandeel in het project is niet groter dan het eigen stroomverbruik
  • particulieren en bedrijven hebben een kleinverbruiksaansluiting
  • bedrijven mogen voor maximaal 20% een aandeel nemen

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt.