Vragen 2018-10-08T13:06:23+00:00

Veel gestelde vragen met antwoorden

Op deze pagina vind je de antwoorden op veel gestelde vragen. Om het overzichtelijk te
houden zijn de vragen onderverdeeld in de volgende onderwerpen

Staat je vraag of antwoord er niet bij, neem dan contact met ons op.

Voor klanten

Wat is het verschil tussen een lid en een klant?
Een lid betaalt jaarlijks contributie en mag daarvoor meebeslissen in de koers van de coöperatie tijdens de algemene ledenvergadering. Ook krijgen leden voorrang bij de inschrijving op een duurzaam collectief zonnestroomproject. Als klant neem je duurzame energie af via Boeskoolstroom (zoals je nu misschien klant bent bij Essent, Engie of Greenchoice). Je kunt alleen lid zijn, alleen klant zijn, of zowel klant en lid zijn.

Hoe word ik klant van Boeskoolstroom?
Dat kan heel eenvoudig door naar deze link te gaan.

Hoe zit dat nu met Boeskoolstroom en het landelijk om|collectief?
Boeskoolstroom heeft zelf niet de vergunningen om als energieleverancier te mogen optreden en werkt hiervoor samen met het landelijk om|collectief. Je gaat dus een overeenkomst aan met |om. Zij leveren de energie en je betaalt het maandelijkse voorschot aan hen. Boeskoolstroom verkoopt de energie van de eigen lokale opwekkingsprojecten (bv. postcoderoos) weer aan |om. Daarnaast ontvangt Boeskoolstroom voor elke klant een vergoeding, waarmee we de operationele kosten van de coöperatie kunnen betalen.

Hoe is de overstap naar Boeskoolstroom geregeld?
De overstap wordt professioneel geregeld door het landelijk om|collectief. Zij zorgen ervoor dat je overeenkomst met je bestaande energieleverancier wordt overgezet. Het enige dat je moet doen is rondom de overstapdatum de meterstanden doorgeven. Daar krijg je automatisch bericht van. Vind je overstappen lastig? Neem dan contact op ons op en onze medewerkers helpen je daarmee.

Wat zijn de tarieven?
Onze tarieven vind je hier. Maar je kunt ook eenvoudig je maandbedrag berekenen via deze link.

«Terug naar boven

Voor leden en aspirant-leden

Wat is het verschil tussen een lid en een klant?
Een lid betaalt jaarlijks contributie en mag daarvoor meebeslissen in de koers van de coöperatie tijdens de algemene ledenvergadering. Ook krijgen leden voorrang bij de inschrijving op een duurzaam collectief zonnestroomproject. Als klant neem je duurzame energie af via Boeskoolstroom (zoals je nu misschien klant bent bij Essent, Engie of Greenchoice). Je kunt alleen lid zijn, alleen klant zijn, of zowel klant en lid zijn.

Wat kost een lidmaatschap?
Het lidmaatschap is 20 euro per jaar.

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?
Als eerste steun je ons initiatief, zowel financieel als moreel, en daar help je ons en Oldenzaal al geweldig mee! Daarnaast heb je lid een stem in de algemene ledenvergadering, waarbij je meebeslist over de koers van de coöperatie en over de besteding van geld aan goede maatschappelijke doelen. Je kunt je actief inzetten als vrijwilliger en eventueel bestuurslid worden.
Tevens krijg je als lid voorrang bij het inschrijven op een zonnepanelen-project.

Heb ik ook plichten als lid van Boeskoolstroom?
De plichten van een lid zijn om zich te houden aan de huishoudelijke regels die zijn vastgelegd in de statuten en reglementen, en om de belangen van de coöperatie zo goed mogelijk te dienen (en op zijn minst niet te schaden). De statuten en reglementen vind je hier.

Zijn er voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap?
Je kunt lid worden van Boeskoolstroom als je ouder bent dan 18 jaar, en woonachtig bent, of als bedrijf gevestigd bent, in de postcodegebieden 7562 of 7571 t/m 7577.

Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor verliezen van Boeskoolstroom?
Nee, je wordt lid van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.), wat betekent dat leden en bestuursleden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verliezen van de coöperatie.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Je kunt maandelijks opzeggen tegen het einde van de maand, met een maand opzegtermijn. Dus als je bijvoorbeeld op 15 maart besluit om op te zeggen, dan kan gaat de opzegtermijn van 1 maand in op 31 maart, en is het lidmaatschap beëindigd op 30 april. De contributie die je voor dat jaar al hebt betaald ontvang je niet meer terug. Opzeggen doe je schriftelijk, en dat kan ook per e-mail.

Wanneer betaal ik mijn lidmaatschapsgeld?
Bij het aangaan van het lidmaatschap betaal je direct het resterende bedrag voor dat jaar. Stel dat je per 1 maart lid wordt, dan betaal je 9/12 deel van het lidmaatschapsgeld. Word je in november lid, dan betaal je 2/12e deel van het lidmaatschapsgeld. Als je eenmaal lid bent, betaal je de contributie voor het nieuwe jaar in de maand december, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Heeft een bedrijfslid meer rechten dan een particulier lid?
Nee, in de algemene vergadering van de coöperatie heeft ieder lid, dus zowel een particulier als een bedrijfslid, één stem.

Wanneer moet ik wijzigingen schriftelijk doorgeven?
Je moet wijzigingen doorgeven in de volgende gevallen: als je verhuist, als je bankrekeningnummer verandert, als je een bedrijf begint, als je bedrijfsgegevens veranderen, als je onder curatele wordt gesteld, als je in surseance van betaling verkeert, of als je failliet wordt verklaard.

Kan ik het lidmaatschap overdragen aan iemand anders?
Nee, dat kan niet. Lidmaatschap is gekoppeld aan een natuurlijk persoon of bedrijf (rechtspersoon). Het lidmaatschap is geen aandeel dat kan worden verhandeld.

Ik wil Boeskoolstoom wel steunen, maar geen lid worden. Kan dat?
Natuurlijk kan dat! Graag verwelkomen we je als sponsor van Boeskoolstroom, al vanaf 1 euro! Neem contact op met info@boeskoolstroom.nl of bel 06 – 34 02 12 09 om de mogelijkheden te bespreken.

«Terug naar boven

Voor deelnemers aan een collectief zonnestroomproject

Wat is het collectieve zonnestroomproject precies?
Op de pagina over Samen zonnestroom opwekken wordt uitgelegd hoe het collectieve zonnestroomproject werkt.

Wanneer is deelname in een zonnestroomproject interessant?
Deelname is interessant als je wel eigen zonnestroom wilt opwekken, maar als je geen eigen of geschikt dak hebt. Dat kan zijn als je in een huurhuis woont, in een flat of appartementencomplex woont, als het dak van je huis ongeschikt is voor zonnepanelen, of als er veel schaduwobjecten in de omgeving staan.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een collectief zonnestroomproject?
Op dit ogenblik zijn we bezig met de voorbereidingen van het eerste collectieve zonnestroomproject in Oldenzaal. Je kunt je vrijblijvend en kosteloos inschrijven. Je bent dan tot niets verplicht en je wordt op de hoogte gehouden. Als je lid wordt van Boeskoolstroom, dan krijg je voorrang bij het inschrijven op het collectieve project. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft.

Wanneer wordt het eerste collectieve zonnestroomproject verwacht?
We hopen in het voorjaar van 2018 met de inschrijving op het eerste project te kunnen starten.

«Terug naar boven